Μεταφορικά Πανελλαδικά 3,00€ - Δωρεάν Αποστολή Νότια προάστια Αττικής.

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

1. Πάροχος Υπηρεσιών και Προϊόντων

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.scentbox.gr ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (επιπλέον, εφεξής καλούμενο επιχείρηση ή εταιρεία) είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου που διαχειρίζεται η εδρεύουσα στη Γλυφάδα και επί οδού Γ.Γεννηματά 12 επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο “Scentbox'.Οποιαδήποτε επικοινωνία με το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να γίνεται στην διεύθυνση info@scentbox.gr καθώς και στο τηλἐφωνo 215 5014516

2. Αποδοχή όρων Χρήσης

Οι κατωτέρω αναγραφόμενοι όροι χρήσης εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος www.scentbox.gr. Κάθε χρήστης ο οποίος κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ελεύθερα τους όρους συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τις σχετικές σελίδες και να τις παρέχει διαθέσιμες στους καταναλωτές, μέσα από τον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος.

3. Πληροφορίες Ηλεκτρονικού Καταστήματος – Πληροφορίες προϊόντων

Η επιχείρηση δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφορικά με τις πληροφορίες, τη διαθεσιμότητα και τις τιμές των προϊόντων της. H επιχείρηση δεν ευθύνεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο σύστημα, καθώς επίσης και για τυχόν λάθη που αναφέρονται στην τυχόν διαθεσιμότητα των προϊόντων της. Σε περίπτωση που ένα από τα προϊόντα φέρεται διαθέσιμο, ενώ δεν είναι, η επιχείρηση υποχρεούται να ενημερώσει το χρήστη και να μην προχωρήσει στη σχετική πώληση. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.

Περαιτέρω, αναφορικά με τις τεχνικές πληροφορίες και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, η επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ανακρίβεια αυτών, η οποία οφείλεται σε σφάλμα της εταιρίας παραγωγής τους. Ειδικότερα, η επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη για ελαττωματικά προϊόντα ή/και αναληθή στοιχεία που αφορούν στα εμπορεύματα των προμηθευτών της και περιέχονται στην Ιστοσελίδα της. Η σχετική ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά τους προμηθευτές της επιχείρησης.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρία μπορεί να μεταβάλει τα δεδομένα του ηλεκτρονικού συστήματος, σχετικά, με τη διαθεσιμότητα και τις τιμές των προϊόντων, χωρίς προειδοποίηση.

Αξιώσεις αποζημίωσης λόγω αστικής ευθύνης εναντίον της επιχείρησης, οι οποίες αφορούν σε υλικές ή ηθικές βλάβες που έχουν προκληθεί από τη χρήση ή τη μη χρήση των αναφερόμενων πληροφοριών ή/και τη χρήση ανακριβών και ελλιπών πληροφοριών, αποκλείονται γενικά, εφόσον δεν προβλέπεται από τη νομοθεσία σχετική υποχρέωση για κάλυψη αστικής ευθύνης. Η επιχείρηση επιφυλάσσεται ρητώς του δικαιώματος τροποποίησης, συμπλήρωσης ή διαγραφής τμημάτων των επιμέρους σελίδων ή του συνόλου αυτών, ή της προσωρινής ή οριστικής διακοπής της δημοσίευσης, χωρίς προειδοποίηση.

4. Τεχνικά Συστήματα Ασφάλειας Συναλλαγών

Η επιχείρηση αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες τεχνικά μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια.

Για την περιήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν είναι απαραίτητη η εισαγωγή από τον χρήστη προσωπικών πληροφοριών. Ο χρήστης μπορεί να κινείται στο κατάστημα ελεύθερα και ανώνυμα και να προσθέτει τα είδη που επιλέγει στο καλάθι αγορών του.

Προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες ζητούνται μόνο όταν ο χρήστης αποφασίσει να προχωρήσει στην αγορά των ειδών που έχει επιλέξει. Σε αυτή την περίπτωση, όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες και είναι διαθέσιμες μόνο στα μέλη της επιχείρησης που έχουν πρόσβαση σε θέματα λειτουργία του ιστοτόπου και σε απολύτως κανέναν άλλον.

5. Τεχνικά Συστήματα Σφάλματος Παραγγελιών

Η επιχείρηση έχει επίσης λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δε θα υφίστανται σφάλματα κατά τη διενέργεια παραγγελιών. Ειδικότερα, κατά την παραγγελία, ο χρήστης θα μπορεί να επιβεβαιώνει μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής (καλάθι αγορών), πριν προβεί στην παραγγελία, πόσα προϊόντα επιθυμεί να αγοράσει, την τιμή του καθενός, καθώς και τη συνολική τιμή αυτών, την τυχόν έκπτωση, τη διαθεσιμότητα κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί να υπαναχωρήσει ακόμη και μετά την παραγγελία των προϊόντων, για όλα ή για μέρος αυτών.

6. Απαγορεύσεις χρήσης

Απαγορεύεται ρητά η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από οποιοδήποτε χρήστη για σκοπούς άλλους από την ηλεκτρονική αγορά προϊόντων της εταιρίας. Ιδίως απαγορεύεται η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος από οποιονδήποτε χρήστη για  αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή τα προσωπικά δεδομένα, είτε προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, είτε για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο, είτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, είτε εμπεριέχει ιούς.

7. Σύνδεσμοι – Συσχετιζόμενες Ιστοσελίδες

Στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να υπάρχουν σύνδεσμοι, ή άλλες συσχετιζόμενες ιστοσελίδες. Οι σύνδεσμοι αυτοί δε βρίσκονται υπό τον έλεγχο της επιχείρησης και η επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα των σελίδων αυτών.

8. Περιορισμός Ευθύνης

Η επιχείρηση καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της Ιστοσελίδας και της υπηρεσίας που παρέχονται μέσω αυτής, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας/των servers της ή/και τρίτων ιστοσελίδων μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της, θα είναι αδιάκοπες και εύρυθμες, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία. Συνεπώς, η Επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε τυχόν ζημία προκληθεί στους χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται με τη λειτουργία των ως άνω.

Η Ιστοσελίδα δηλώνει ρητά ότι δεν δύναται και δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των τρίτων ιστοσελίδων, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία και τους παρόντες όρους.

9. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Λοιποί Όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστοτόπου www.scentbox.gr, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, που έχει υπογράψει η χώρα. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του ηλεκτρονικού καταστήματος και του χρήστη υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.


ΟΡΟΙ ΤΟΥ MY SCENTBOX CLUB

Το my Scentbox club είναι ένα πρόγραμμα μέσω του οποίου τα μέλη εξασφαλίζουν προνομιακούς όρους αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών, ειδικές εκπτώσεις ή/και προσφορές αλλά και προνομιακή ενημέρωση για νέα προϊόντα,και λοιπά προνόμια, όπως εξειδικεύονται παρακάτω. Η υπογραφή και υποβολή σε φυσική μορφή της αίτησης ένταξης στο my Scentbox club σημαίνει ότι ο αιτών έχει λάβει γνώση των παρακάτω όρων και αποδέχεται ότι αυτοί αποκλειστικά ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις τυχόν υποχρεώσεις του ως μέλος του εν λόγω προγράμματος. 
Οι παρακάτω όροι ρυθμίζουν την λειτουργία του my Scentbox club.
ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ. Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση μέλους!!
1.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο my Scentbox club είναι η συμπλήρωση όλων των στοιχείων που αναγράφονται στην αίτηση μέλους: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, πόλη, ταχυδρομικός κώδικάς, κινητό τηλέφωνο, email. Αναγκαίο είναι η δήλωση του κινητού η του e-mail για την ενημέρωση σας όσο αφορά της προσφορές ή κάποιες νέες παραλαβές!! O αιτών καθίσταται μέλος και δικαιούται των παρακάτω προνομίων. 
2. ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΜΕΛΩΝ my Scentbox club Τα μέλη του my Scentbox club αποκτούν διάφορα προνόμια (εκπτώσεις, πόντοι, ειδικές προσφορές, κλπ). Τα μέλη ενημερώνονται για τα προνόμια που ισχύουν για κάθε περίοδο μέσω του www.Scentbox.gr ή διαφημιστών φυλλαδίων ή ηλεκτρονικής επικοινωνίας (e-mail), ή/και τηλεφωνικής επικοινωνίας (sms)
2.1. Τα προνόμια ισχύουν και εφαρμόζονται από τη στιγμή ενεργοποίησης της κάρτας μέλους η την εγγραφή στο διαδυκτιακό μας κατάστημα και δεν συνυπολογίζονται αγορές που έγιναν πριν την ημερομηνία ενεργοποίησης της κάρτας η της εγγραφής.
2.2. Συλλογή πόντων. Για κάθε 1€ (ευρώ) αγορών το μέλος κερδίζει 1 πόντο, ως αναφέρεται στο σχετικό έντυπο και στο www.Scentbox.gr. Παράδειγμα: Για αγορά ενός προϊόντος αξίας 10 ευρώ το μέλος κερδίζει 10 πόντους.
2.3. Εξαργύρωση πόντων. Η εξαργύρωση των πόντων γίνεται αποκλειστικά από το μέλος (φυσικό πρόσωπο) και με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
2.3.1. Οι πόντοι που συλλέγονται με κάθε αγορά από το κατάστημα μας μπορούν να εξαργυρωθούν, εφόσον παρέλθουν 30 ημερολογιακές ημέρες από τον χρόνο παραλαβής του προϊόντος αγοράς H εξαργύρωση των πόντων πραγματοποιείται με την αγορά οποιοδήποτε προίοντος Εφόσον η αξία τους είναι ίση. Αν η αξία του είναι μεγαλύτερη από την αξία των πόντων τότε μπορεί να αφαιρεθεί από το τελικό ποσό και να πληρώσετε το υπόλοιπο Παράδειγμα: Αν το μέλος αγοράσει ένα προϊόν αξίας 15,00€ και οι πόντοι που έχει συγκεντρώσει του χαρίζουν δωροεπιταγή 7 ευρώ θα πληρώσει την διαφορά 8€.
Τα ευρώ που εξαργυρώνει το μέλος αφαιρούνται αυτόματα από την κάρτα και η αξία τους από το ποσό της αγοράς τη στιγμή της συναλλαγής. Για το ποσό της νέας αγοράς το μέλος συλλέγει εκ νέου πόντους. Το μέλος μπορεί να πληροφορηθεί το σύνολο των πόντων που διαθέτει και για το ποσό των πόντων που μπορεί να εξαργυρώσει από το κατάστημα μας
2.3.2. Σε καμία περίπτωση οι πόντοι που έχουν συλλεχθεί δεν μπορούν να εξαργυρωθούν και να επιστραφούν έναντι χρημάτων ή να χρησιμοποιηθούν ως προκαταβολή για την αγορά προϊόντων,επίσης δεν γίνεται να εξαργυρωθούν ως έξοδα αποστολής     
2.4.2.Ακύρωση πόντων: Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο ακυρωθεί η συναλλαγή που πραγματοποίησε ο πελάτης, αυτόματα αφαιρούνται και οι πόντοι που χορηγήθηκαν για την συναλλαγή αυτή. 
3 Τα μέλη οφείλουν να ενημερώσουν για τυχόν αλλαγή των στοιχείων τους, που έχουν δώσει με την αρχική τους αίτηση, με αποστολή e-mail στη διεύθυνση info@scentbox.gr ή τηλεφωνικά στο 215-5014516
4. ΛΗΞΗ ΠΟΝΤΩΝ: Οι πόντοι που συλλέγουν τα μέλη του my Scentbox club μέσω των αγορών που πραγματοποιούν, ισχύουν για (12) δώδεκα μήνες από την ημερομηνία της συναλλαγής κατά την οποία συλλέχθηκαν και μπορούν να εξαργυρωθούν μέχρι και την τελευταία ημερολογιακή ημέρα του μήνα εντός του οποίου λήγουν.
5. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ. Διαφυλάσσουμε τον προσωπικό χαρακτήρα των προσωπικών δεδομένων των μελών του my Scentbox club, τα οποία τηρεί σε ειδικό αρχείο, και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο.
6. Η συμμετοχή στο my Scentbox club προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων.
7. Το my Scentbox club διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους με σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο (site) του καταστήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.scentbox.gr ή στέλνοντας ενημερωτικά e mail για την τυχόν τροποποίηση όρων του my Scentbox club.